Instalace a testování modulu Dotazování (Questionnaire) - Libor Práger, UPOL.