UTB - p. Kadavý

1. Při pokusu o vytvoření Úlohy typu CodeRunner je nutné vybrat "Question type". Při pokusu o výběr jakéhokoli z nabízených typů se objevuje následující chyba (např. při výběru c_function, viz obrázek přílohy): Error loading prototype: Error fetching prototype 'c_function'.

2. Zároveň plugin CodeRunner nejspíš používá vlastní textový editor a při editaci textu neodpovídá pozice kurzoru s umístěním v textu. Viz obrázek přílohy č.2, text končí znakem ">", ale kurzor se zobrazuje o několik pozic za ním.