Tento kurz je určen pracovníkům Vojenských lesů a statků ČR, s.p. k získání základních znalostí a dovedností při ochraně informací, s kterými přichází v rámci pracovní činnosti do styku.

https://www.bongolearn.com